Rutin för utdrag ur belastningsregistret

Ledare som i sitt regelbundna föreningsarbete kan komma i kontakt med personer under 18 år ska göra utdrag ur belastningsregistret[1] och visa att man inte är olämplig för att leda verksamheten. Detta innefattar alla skjutledare vid våra ordinarie träningstillfällen, både för luft- och krutskytte.

Två av styrelsen utsedda personer kontrollerar utdraget och noterar godkännandet samt datum i en lista över skjutledarna. Utdraget ska inte lämnas över till klubben.

Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Personer som begått grova brott är inte lämpliga att leda vår verksamhet. Mindre förseelser påverkar inte möjligheten till att verka som skjutledare i föreningen. Den som inte vill uppvisa utdraget kan inte heller anses lämplig som skjutledare vid ordinarie träningar.

En godkänd kontroll av registerutdrag skall alltid vara genomförd under de senaste fem åren. Även befintliga skjutledare omfattas av dessa krav.

Undantag

Den som vid oorganiserat skytte tar på sig den obligatoriska rollen som skjutledare berörs inte av regeln då den endast gäller regelbundna ledare. Således bör inte heller stationschef eller funktionär vid tävlingar påverkas.


[1] Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (enligt bestämmelser i lagen 2013:852)