Kallelse till årsmöte!

Kallelse till årsmöte i Östersunds Pistolskytteklubb

Var: Klubbstugan i Lungre

När: den 19 mars 2020 kl 18:30

Dagordning kommer anslås på körfältsskolan.

Flagga upp i förväg om ni kommer så vi inte handlar för lite fika! Välkomna! //Styrelsen ÖPK