Ingen träning 1 maj

Tisdagen 1 maj är helgdag och då kör vi ingen ordinarie träning.