Inbjudan till pistolserie OBS! Ändrat datum!

INBJUDAN TILL
PISTOLSERIE PRECISION

Östersunds Pistolskytteklubb arrangerar och har nöjet att inbjuda till
Pistolserie precision.

Datum Serie 1: 9/5, serie 2: 16/5, serie 3: 23/5, serie 4: 30/5

Tid Anmälan 18.00, start 18.15
Plats A4, och ÖPK skjuter på Lungre pistolbana, övriga på hemmabana.

Inga avgifter

Omfattning 6 serier banskjutning mot int Precisionstavla enl

skjuthandboken. B eller C vapen. Tre vid varje tävlingstillfälle
bästa skyttarna per förening ingår i lag. Endast 1 lagtävling
oavsett vapengrupp.

Tävlingsledare L-G Almgren, tel 070-2384311, 0696-20193

Övrigt: Standardmedaljer utdelas enligt skjuthandboken för
banskjutning.Gemensam veteranklass B och C vapen.
Administration

Resultat från föreningar som skjuter på hemmabana skickas
snarast med post eller mail till L-G Almgren, Konstapelgr 15,
831 38 Östersund, email: lars.g.almgren@telia.com

Inga priser.

VÄLKOMMEN!