INBJUDAN TILL PISTOLSERIE PRECISION

Östersunds Pistolskytteklubb arrangerar och har nöjet att inbjuda till Pistolserie precision.

Datum Serie 1: 3/5, serie 2: 10/5, serie 3: 17/5, serie 4: 24/5

Tid Anmälan 18.00, start 18.15

Plats A4, och ÖPK skjuter på Lungre pistolbana, övriga på hemmabana.

Avgifter Inga avgifter

Omfattning 6 serier banskjutning mot int Precisionstavla enl

skjuthandboken. B eller C vapen. Tre vid varje tävlingstillfälle

bästa skyttarna per förening ingår i lag. Endast 1 lagtävling

oavsett vapengrupp.

Tävlingsledare L-G Almgren, tel 070-2384311, 0696-20193

Övrigt Standardmedaljer utdelas enligt skjuthandboken för

banskjutning.Gemensam veteranklass B och C vapen.

Administration Resultat från föreningar som skjuter på hemmabana skickas

snarast med post eller mail till L-G Almgren, Konstapelgr 15,

831 38 Östersund, email: lars.g.almgren@telia.com

Priser Inga priser.

VÄLKOMMEN!