Vinterfält 4, 2017

Östersunds Pistolskytteklubb inbjuder till

Vinterfält 4 2017

Datum Söndag 19 mars 2017

Tid Anmälan 9.00-10.00

Plats ÖPK Pistolbana Lungre

Avgifter 60 kr/ind. Start

Klasser C-B-A-R, 3 starter tillåtna, vi börjar med C-vapen

Tävlingsledare Kjell Bruman 070-623 15 18

Banläggare Stefan Persson 076-815 10 60

Fika finns!

VÄLKOMMEN !