Styrelsemöte 2 mars!

Som tidigare diskuterats via mail blir det ett styrelsemöte imorgon. Dagordning kommer under dagen.