Påminnelse årsmöte!

Kom ihåg årsmötet i Lungre ikväll kl 19.00!