Styrelsemöte på onsdag

Styrelsemöte den 7/12 på Körfältskolan kl 18.30