Förbundsinformation

Hej, här finns senaste utskicket från förbundet: https://drive.google.com/open?id=0B-h-gzbNpVrmRWY5RjdOeHVUbjJSQ21OelYydGh2Q0xFMzNR

Jag vill poängtera vissa delar:

 Enligt Polismyndighetens egna allmänna råd bör myndigheten påminna licensinnehavaren om att giltighetstiden för licensen håller på att löpa ut. Det är alltså ägarens ansvar att se till att ansökan kommer in minst fyra veckor innan tillståndet löper ut, oavsett om påminnelse har sänts ut eller inte.

 Har ansökan kommit senare än fyra veckor innan giltighetstiden för den nuvarande licensen löper ut, så löper den ut.

 Varje pistolskytt som innehar vapen med tidsbegränsad licens bör snarast skaffa sig kunskap om vilka krav som ställs för förnyelse. När eventuell påminnelse om förnyelse kommer i brevlådan hinner skytten samla ihop dokumentation över sin aktivitet, men det är för sent att bli aktiv om man inte varit det.