Kom ihåg medlemsavgifterna

Kom ihåg medlemsavgifterna för året! |

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2016
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes på årsmötet 2015 till 540:-/aktiv medlem och kommer ävenhädanefter att justeras i takt med konsumentprisindex.
– Som aktiv skytt räknas den som under året avlossar minst 1 skott.
– Som aktiv skytt räknas den som innehar licens för vapen som kan användas inom förbundets tävlingsprogram.
Som aktiv är man alltid försäkrad på och vid skjutbanan via förbundet.
Fullt medlemskap 540
Junior samt ungdom luft 150
Vuxen passiv 250 Vuxen luft 170
Aktiv familjemedlem 405
Passiv familjemedlem 110
831 38 ÖSTERSUND PG.nr: 71 09 91 – 1
DU SOM ÄR HEDERSMEDLEM BETALAR bara förbundsavgiften om du vill vara registerad som aktiv.
ÖVRIGA BETALAR VÄNLIGEN MEDLEMSAVGIFTEN SENAST 31 MARS 2016!
Postgiro 710991-1

(Tillägg: har du inte fått detta på mail i samband med årsmötesutskicket så meddela din mailadress till ostersundspk@gmail.com)