Föreningsintyg

Ansökan för föreningsintyg görs på polisens blankett. Den hittas på polisen.se.

För att styrelsen skall kunna fatta ett bra beslut ska följande bifogas vid ansökan: