Förbundsinformation

Hej, här finns senaste utskicket från förbundet: https://drive.google.com/open?id=0B-h-gzbNpVrmRWY5RjdOeHVUbjJSQ21OelYydGh2Q0xFMzNR

Jag vill poängtera vissa delar:

 Enligt Polismyndighetens egna allmänna råd bör myndigheten påminna licensinnehavaren om att giltighetstiden för licensen håller på att löpa ut. Det är alltså ägarens ansvar att se till att ansökan kommer in minst fyra veckor innan tillståndet löper ut, oavsett om påminnelse har sänts ut eller inte.

 Har ansökan kommit senare än fyra veckor innan giltighetstiden för den nuvarande licensen löper ut, så löper den ut.

 Varje pistolskytt som innehar vapen med tidsbegränsad licens bör snarast skaffa sig kunskap om vilka krav som ställs för förnyelse. När eventuell påminnelse om förnyelse kommer i brevlådan hinner skytten samla ihop dokumentation över sin aktivitet, men det är för sent att bli aktiv om man inte varit det.

Juluppehåll

Igår var sista träningen för säsongen, nu blir det julledigt!

Vi återkommer senare med datum för nästa säsong.

Arbetsdagen

Tack till alla som ställde upp! Här är några bilder från tillställningen.
 

Ny hemsida

Den gamla hemsidan har gjort ifrån sig, nu kommer en ny som ser lite annorlunda ut. Förmodligen kommer den ändras en del längs vägen så bli inte brydd om den ser olik sig ut.

Kom ihåg medlemsavgifterna

Kom ihåg medlemsavgifterna för året! |

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2016
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes på årsmötet 2015 till 540:-/aktiv medlem och kommer ävenhädanefter att justeras i takt med konsumentprisindex.
– Som aktiv skytt räknas den som under året avlossar minst 1 skott.
– Som aktiv skytt räknas den som innehar licens för vapen som kan användas inom förbundets tävlingsprogram.
Som aktiv är man alltid försäkrad på och vid skjutbanan via förbundet.
Fullt medlemskap 540
Junior samt ungdom luft 150
Vuxen passiv 250 Vuxen luft 170
Aktiv familjemedlem 405
Passiv familjemedlem 110
831 38 ÖSTERSUND PG.nr: 71 09 91 – 1
DU SOM ÄR HEDERSMEDLEM BETALAR bara förbundsavgiften om du vill vara registerad som aktiv.
ÖVRIGA BETALAR VÄNLIGEN MEDLEMSAVGIFTEN SENAST 31 MARS 2016!
Postgiro 710991-1

(Tillägg: har du inte fått detta på mail i samband med årsmötesutskicket så meddela din mailadress till ostersundspk@gmail.com)